Spawanie

Realizujemy projekty w głównych branżach takich jak: budownictwo, kolejnictwo, urządzenia ciśnieniowe, przemysł maszynowy oraz motoryzacja.

Posiadamy certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z EN 1090-1 dla klasy konstrukcji EXC 4 w zakresie: procesu spawania, montażu oraz antykorozji. Ponadto posiadamy certyfikowany system EN  ISO 3834-2 – dotyczący spełnienia  pełnych wymagań jakości w zakresie procesu spawania.

W kolejnictwie legitymujemy się certyfikatem wg. normy EN 15085-2 dla stopnia CL-1 dzięki temu jesteśmy w stanie realizować projekty dotyczące najbardziej odpowiedzialnych komponentów pojazdów szynowych.

Dodatkowo posiadamy kwalifikowane technologie spawania wg EN ISO 15614-1 dla stali z grupy 1.1, 1.2, 8.1  potwierdzone wydaniem WPQR  w tym również spełniające dyrektywę ciśnieniową 2014/68/UE. Nasz nadzór spawalniczy legitymuje się dyplomami Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) oraz personel badań nieniszczących posiada kwalifikacje zgodne z EN ISO 9712 w zakresie badań: VT, PT, MT, UT.